Het is nu mogelijk digitaal door de geschiedenis van het Rietveld Schröderhuis te wandelen en elke ruimte in een 360 graden view te bekijken. Op deze website is een dataverzameling te vinden van het huis. Dit ruimtelijk archief bevat een gedetailleerde beschrijving van elke ruimte van het Rietveld Schröderhuis. Het is gevuld met technische tekeningen, historische foto’s en documentatiemateriaal uit het Rietveld Schröderarchief. De geschiedenis van het huis wordt hiermee op detailniveau vastgelegd, van constructietekeningen tot het tuinplan. Maar ook wordt hiermee zichtbaar dat het interieur tijdens de zestig jaar bewoning niet altijd hetzelfde was.

Dit dynamische archief biedt naast het vastleggen van de historie, ruimte voor het documenteren van toekomstig onderzoek en het dagelijks beheer en behoud van het werelderfgoed.